+27 44 279 1740 eljada.admin@etime.co.za

Ons Span

Eljada Nasorg se toegewyde span is saamgestel om alle aspekte van intellektuele gestremdhede te hanteer en bestaan uit die volgende beroepsgroepe:

Dienslewering by Eljada Nasorg fokus op bevordering en handhawing van persone met intellektuele gestremdhede se volle potensiaal. Ons streef daarna om ondersteuning te bied sodat kliënte selfstandige en volwaardige lede van die gemeenskap kan wees. Dit is daarom belangrik dat hulle ´n integrale deel van die gemeenskap bly.

Wilma Lemmer

Wilma Lemmer

Bestuurder

Administratiewe Assistente

Administratiewe Assistente

Linda Le Roux
Sandra Neuwenysch

Instrukteurs

Instrukteurs

Agter: Heida Botha, Drien Abrahams, Meryna Oosthuizen

Voor: Marlien Volschenk en Rensie Prins

Huismoeders

Huismoeders

Agter: Melanita Katts, Eunicè Thiart, Sylvia Kriel

Voor: Marilyn Le Roux en Aroma Ellis

Mediese Personeel: Dagskof 1

Mediese Personeel: Dagskof 1

Voor: Sr Truida Steyl en
Lucinda Hamad

Agter: Edna Delport en Cecèrah Toua

Mediese Personeel: Dagskof 2

Mediese Personeel: Dagskof 2

Voor: Rose Cowley en Lydia Esau

Agter: Rose Isaac en Stafv. Samantha Martin

Mediese Personeel: Nagskof 1

Mediese Personeel: Nagskof 1

Magrieta Ceaser en Peter-John Pietersen

Mediese Personeel: Nagskof 2

Mediese Personeel: Nagskof 2

Michelle Sebastian en Bettie Beukes

Algemene Assistente

Algemene Assistente

Agter: Marcella De Laan

Voor: Aletta Jullies en Maria Africa

Washuis | Linne

Washuis | Linne

Agter: Angeline Theyse

Voor: Eloïse Daniëls, Jeanette Kruger en Sanna September

Geboue | Terrein

Geboue | Terrein

Agter: Patrick Pietersen

Voor: Piet Fortuin en Gert Stuurman

Beheerraad
 • Voorsitter:  Mev A Germs
 • Vise-Voorsitter:  Mnr LP Tait
 • Tesourier: Vakant
 • Lede met portefeuljes:

Ombudspersoon: Louis Oosthuizen

Ontwikkeling:  Mev M Piedt

Versorging:  Ds CJ Maarman

Mediese Sorg:  Ds GD van Schalkwyk

Personeelaangeleenthede:  Mnr LP Tait

Huishoudelike aangeleenthede: 
Mev EH Du Preez

Ander:  

Lid van Beheerraad

Ds MS Janse van Rensburg

Lid van Oudtshoorn Munisipale Raad

Mnr LPO Wagenaar

Mnr H Human

 

Vakkundige/Multidissiplinêre Komitee
 • Psigiatriese Verpleegkundige
 • Senior Huismoeder
 • Senior Instrukteur
 • Bestuurder
Werknemers
 • Bestuurder
 • Verpleegpersoneel
 • Instrukteurs
 • Huismoeders
 • Administratiewe personeel
 • Washuis/Linne personeel
 • Kombuispersoneel/Feedem kontrakteur
 • Algemene Assistente/Skoonmakers
 • Geboue en terreinpersoneel
Vrywilligers

Dienste deur vrywilligers vorm ´n noodsaaklike deel van die program. Hulle word voortdurend gewerf om spesifieke take in die program uit te voer. U is welkom om ons te kontak indien u as vrywilliger diens wil doen.

 

Bereik Ons

Fisiese Adres:

Bo Victoria Straat 011,
Oudtshoorn

Kontakbesonderhede

Mrs W.G. Lemmer
Tel: +27 44 279 1740
eljada.admin@etime.co.za

Navraag Vorm